Українська література. 7 клас

Б. Лепкий. «Мишка»

Завдання 1-4 мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише один правиль­ний. Виберіть правильний варіант відповіді.

110. Мишці з однойменного оповідання Б. Лепкого було соромно за людей, тому що

А вони обманювали інших і були жадібні

Б вони жорстоко поводилися зі свійськими тваринами

В вони були неосвіченими й не любили книжок

Г вони били й принижували власних дітей

111. Мишці її сестри з міста скаржилися

А на хом'ячків та морських свинок, про яких господарі так добре піклуються

Б на голод, війну

В на котів і собак

Г на господарів, що жаліли для них крихт

112. Хазяї мишки дуже розбагатіли, тому що

А працювали не покладаючи рук

Б крали чуже майно

В дорого продавали продукти

Г знайшли скарб

113. Мишка вирішила погризти гроші своїх господарів, тому що

А їй нічого було їсти

Б їй цікаво було подивитися, як реагуватимуть на це господарі

В вона не знала, що гроші для цих людей — найбільша цінність

Г засуджувала господарів, що наживалися на чужому горі

Завдання 7-8 передбачають установлення відповідності. До кожного рядка, позна­ченого цифрою, доберіть відповідник, позначений буквою.

114. Установіть відповідність між героями та творами.

Твори                                                                    Герої творів

1 «Климко» Гр. Тютюнника                                   А Швець

2 «Мишка» Б. Лепкого                                           Б господар

3 «Скарб» О. Стороженка                                    В мати

4 «Ой на горі та женці жнуть»                            Г Сагайдачний

                                                                           Д дядько Себастьян

115. Установіть відповідність між творами та їхніми авторами.

Автори                                          Твори

1 Б. Лепкий                                    А «Климко»

2 Гр. Тютюнник                             Б «Скарб»

3 О. Стороженко                           В «За сестрою»

4 М. Стельмах                              Г «Гуси-лебеді летять»

                                                     Д «Мишка»

Завдання 5-6 являють собою початки речень, які треба продовжити.

116. Мишка з однойменного твору Б. Лепкого виходила в поле з метою...

117. Найвиразніша риса господарів, у яких жила мишка (за твором Б. Лепко­го),— це...

 

Творчість Л. Костенко

Завдання 118-124 мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише один пра­вильний. Виберіть правильний варіант відповіді.

118. «Крила людини», за Ліною Костенко,— це

А її духовність

Б її багатство

В її фантазії

Г її недоліки

119. Чайка, за поезією Ліни Костенко «Чайка на крижині»,— це образ

А мрії, руху, крилатості

Б гордості, зарозумілості, зверхності

В самотності, байдужості, печалі

Г морської стихії, незламності

120. «Крила» людини (за однойменним віршем), на думку Л. Костенко, складаються

А зі слави, багатства, кар'єрного зростання

Б зі здоров'я, успіху, родини

В із правди, чесності, довіри

Г із творчості, самопізнання та самовдосконалення

121. Чайка з поезії Ліни Костенко «Чайка на крижині» пливла по річці

А Одрі

Б Рейні

В Сені

Г Темзі

122. Незвичайність чайки, яка пливла на крижині, у тому, що

А ця чайка була незвичайного, рожевого кольору

Б чайки держаться гурту, а ця пливла сама

В чайка була поранена й не могла літати

Г вона весь час кричала, ніби когось кликала

123. Чайка у вірші Л. Костенко, за описом, пливе

А восени

Б взимку

В влітку

Г навесні

124. Прочитайте рядки з поезії Ліни Костенко «Чайка на крижині» й визначте, який художній засіб у них ужито.

В цьому році зима

Не вдягала білої свити,

Часом вже й приміряла,

Та хтось її зразу крав.

А метафора

Б гіпербола

В алегорія

Г порівняння

Завдання 125-126 являють собою початки речень, які треба продовжити.

125. Головна думка вірша Л. Костенко «Чайка на крижині»: ...

126. Диптих — це...